Genel Bilgiler

Yaşlı Bakım Programımız 09.04.2013 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile açılmıştır ancak henüz öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Programın Amacı

      Bakıma muhtaç olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayan meslek elemanları yetiştirmektir. Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur.

Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

Programda Okutulacak Dersler ve Yaptırılacak Uygulamalar

    Müfredat programı olarak mevcut Yaşlı Bakımı Programı müfredatı okutulacaktır. Yaşlı Bakım Teknikerliğinin eğitimi, ön lisans düzeyinde iki yıldır. Öğrenciler gerekli teorik ve pratik derslere ilave olarak, eğitim-öğretim ile alakalı kuruluşlarda ve gerçekleştirilen hizmetlerde uygulama ve staj yapma zorunlulukları bulunacaktır. 

 Gereken Nitelikler

Bu programa meslek liselerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları dikkate alınarak sınavsız olarak girebilmektedir.

1. Yaşlı Hizmetleri

2. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

3. Ebelik

4. Ebelik-Hemşirelik

5. Hemşirelik

6. Laborant

7. Laboratuar

8. Laboratuar Teknisyenliği

9. Laboratuar Hizmetleri

10. Sağlık Memurluğu

11. Sağlık

12. Veteriner-Laboratuar

Ayrıca boş kalan kontenjanlara düz liselerden mezun olan öğrenciler ÖSYM puanları ile başvurabilmektedir.

Ayrıca mesleği yapacak bireylerde; etkili ve güzel konuşma, çalışkan olma, sabırlı ve duyarlı olma, dikkatli, dürüst, enerjik, güler yüzlü olma, insan ilişkilerine özen gösterme, iş disiplinine sahip olma, iş güvenliğine dikkat etme, iş yerine ait araç ve gereç kullanımına özen gösterme, ıIrk, din, dil, cinsiyet ayırımı göstermeden her türlü bakımı yapma, başka meslek grupları ile işbirliği yapabilme, alternatif düşünebilme yeteneğine sahip olma vb. gibi bilgi ve becerilere sahip olmaları beklenmektedir. 

 Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan

       Yaşlı Bakımı programını bitirenlere "Ön Lisans Diploması ve "Yaşlı Bakım Teknikeri" unvanı verilir.

Mezunların Çalışma Alanları

        Programdan mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler v.b. uzman gözetiminde çalışabilirler. 

Dikey Geçişler

          Yaşlı Bakım programını bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Beslenme ve diyetetik, Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Hemşirelik Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Yukarı Çık